คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi จัดอบรมหลักสูตร 2D CADD


เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 58 เวลา 9.00 น. ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ บริษัท CAD Innovative จัดอบรมในหัวข้อ “2D CADD” เพื่อเป็นการพัฒนาวิศวกรในด้านการออกแบบ ซึ่งในปัจจุบัน โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) นั้น ได้เข้ามามีบทบาทมากในเรื่องการออกแบบ แทนรูปแบบการวาดด้วยมือที่ใช้เวลาเขียนนาน กว่าจะเสร็จสิ้นในแต่ละแบบ ดังนั้นการทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการเขียนแบบก็จะทำให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th