วสท. จัดโครงการฝึกอบรม ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต

 


เมื่อระหว่างวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โครงการฝึกอบรม ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.โดยมีทาง ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล และ ดร. กฤติยา แก้วมณี คณะอนุกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาให้ความรู้

 


1

 

4

 

5

 

6

 

7

 

7

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th