วสท. จัดโครงการฝึกอบรม External Auditors

 


เมื่อระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โครงการฝึกอบรม External Auditors ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.โดยมีทาง คณะอนุกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาให้ความรู้

 


1

 

4

 

5

 

6

 

7

 

7

 

7

 

7

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th