วสท. จัดการฝึกอบรมการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management In Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม

 


เมื่อระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการฝึกอบรมการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management In Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม ที่ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.โดยมีทาง คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง มาให้ความรู้เกี่ยวกับงาน บริหารโครงการ

 


1

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th