เครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก

 


วันนี้ (29 พ.ค. 2559) ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก (สำหรับร้านสะดวกซื้อ โรงแรม ห้องเย็นขนาดเล็ก)” เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ที่ต้องมีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นั้น มีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะต้องใช้ความเย็นในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ห้องเย็นขนาดเล็กจึงมีส่วนสำคัญเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านอาคารต่างๆ รวมไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ ทางวิศวกรรมเครื่องกล วสท. จึงต้องการที่จะเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการใช้เรื่องการใช้ การเลือกซื้อและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก เพื่อประสิทธิภาพในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ การเก็บรักษาเป็นอย่างดี และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงหลักมาตรฐานการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นขนาดเล็กที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้กับธุรกิจในอนาคต1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th