สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอบรม วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 3

 วันนี้ (7 ต.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. ได้จัดหลักสูตรการอบรมเรื่อง “วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน” รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์งานด้านบริหารอาคารโดยตรง โดยหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงงานการบริหารอาคารที่เหล่าวิศวกรผู้บริหารอาคารจำเป็นจะต้องเรียนรู้ เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะมีความเชื่อมโยงหลากหลายเรื่อง เช่น ความปลอดภัย ระบบสาธารณูประโภค รวมไปถึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรอีกด้วย

 


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th