วสท. ร่วมกับ ซิก้า ประเทศไทย จัดสัมมนาการวิบัติอาคาร การวิเคราะห์และการแก้ไข

 


เมื่อวันพฤหัสบดี (22 ก.ย. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. ได้ร่วมกับ บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาฟรี ในหัวข้อเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคลีนิกช่าง วสท. มาให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว รวมถึงแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้อีกด้วย


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th