สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอมรม การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ รุ่นที่ 17

 

เมื่อวันพฤหัสบดี (22 ก.ย. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 14” โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารโครงการ หัวหน้างาน รวมถึงเจ้าของระบบงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ อย่างถูกต้องปละมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทุกๆ ฝ่ายอีกด้วย


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th