ไฟฟ้า วสท. จัดอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2559

 

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” ซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 2 ของปีนี้ โดยผู้อบรมจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้มากความสามารถ ในเรื่องของหลักการแท้จริงของการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ รวมไปถึงการเลือกอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการใช้อาคาร อีกทั้งยังได้รับรู้ถึงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเกิดการทำงานผิดพลาดให้ได้มากที่สุด ตามมาตรฐานของทาง วสท. และสภาวิศวกร


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th