วสท. จัดฝึกอบรมและปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยระบบดับเพลิงอัตโนมัติเบื้องต้น

 

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะอนุกรรมการวิชาการวิศซกรรมความปลอดภัย วสท. จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบดับเพลิงอัตโนมัติเบื้องต้น” เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แม่นยำ เกี่ยวกับการใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และยังทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th