วสท. จัดอบรมการตรวจสอบและการเลือกใช้สลิง อุปกรณ์ช่วยยกแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4

 

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการอบรมเรื่อง “การตรวจสอบและการเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยกแบบมืออาชีพ” โดยจัดครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งมีจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบ การใช้งานและบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างแท้จริง และถูกต้องตามหลัก โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กับงานทางด้านนี้โดยตรงมาให้ความรู้ในงานดังกล่าวอีกด้วย
1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th