วสท. จัดโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมขอใบอนุญาติภาคีพิเศษ

 


เมื่อวันศุกร์ (26 ส.ค. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. จัดโครงการอบรมหัวข้อเรื่อง “พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับวิศวกร ผู้ที่ต้องการไปขอใบอนุญาติภาคีพิเศษ โดยเนื้อหาจะเป็นการแนะนำการขอใบนุญาตภาคีพิเศษ และทบทวนความรู้ในด้านพลังโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจวิธีการพิจารณาตรวจสอบพลังงานเป็นอย่างดี
1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th