วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อเตรียมเป็นสามัญวิศวกร รุ่น 12

 

เมื่อวันศุกร์ (26 ส.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดการอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมมากมาย และเนื้อหาหลักๆ ก็ยังคงเป็นเนื้อหาที่สำคัญสำหรับการสอบเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร รวมถึงยังจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันให้ความรู้อย่างมากมายอีกด้วย
 

2

 

3

 

 

5

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th