วสท. สภาวิศวกร และสมาคมผู้ตรวจสอบฯ ร่วมกันจัดอบรม การตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 5

 


เมื่อวันศุกร์ (26 ส.ค. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่าง วสท. สภาวิศวกร และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้อบรมจะได้รับความเข้าใจถึงกฎหมายและมาตรฐานของระบบแต่ละประเภท แนวทางการตรวจสอบ และรูปแบบการทำรายงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อีกด้วย
1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th