สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดสัมมนา กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริการควรรู้ เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

 


วันนี้ (9 ส.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดการสัมมนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้” เพราะกฎหมายถือเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนควรรู้ ฉะนั้น กฎหมายแรงงาน หัวหน้างานทุกองค์กรก็ควรที่จะต้องศึกษาไว้เช่นเดียวกัน เพราะถ้าหากหัวหน้างานไม่รู้เรื่องกฎหมายเหล่านี้ ก็จะทำให้ยากต่อการควบคุมและอาจจะถูกร้องเรียนได้ในอนาคต นั่นถือว่าไม่เป็นผลดีต่อองค์กร ดังนั้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานและผู้บริหารได้เข้าใจกฎหมายแรงงานมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางการสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกสมองและประลองความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเพ่อนำไปสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรต่อไป1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th