คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรม “การตรวจสอบดิสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง” จ.ระยอง

 


เมื่อวันอังคาร (26 ก.ค. 59) ที่ผ่านมา ณ ห้อง Seahorse ชั้น 1 โรงแรม แคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานการอบรมเชิงวิชาชีพ หัวข้อเรื่อง “การตรวจสอบดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำงานทางด้านไฟฟ้า ได้เรียนรู้การตรวจสอบวิเคราะห์ PD แล้วหาแนวทางการป้องกันการเกิด PD หรือ ลดอันตรายจาก PD ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางชีวิต และทรัพย์สินได้ โดยผู้เขาอบรมต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันกว่า 80 คน ทั้งนี้งานดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 26 ก.ค. ถึง 27 ก.ค. 2559 หากท่านใดสนใจในรุ่นต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.eit.or.th


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th