สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 5

 


เมื่อวันพุธ (13 ก.ค. 59) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen” โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 5 ซึ่งโปรแกรม MIDAS Gen 2013 นั้น เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โดยเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูง สามารถคำนวณในรูปแบบของ 3มิติ ได้ ออกแบบได้ตั้งแต่ เหล็ก Steel ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC และเหล็กกับคอนกรีต SRC แถมยังเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมใช้ได้ทุกทวีป นิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการ MIDAS Thailand Group อาจารย์ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล เป็นวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th