วสท. ร่วมกับ กรุนด์ฟอส ประเทศไทย จัดสัมมนามาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง

 


วันนี้ (21 มิ.ย. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “มาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” โดยความร่วมมือกันระหว่าง วสท. และ บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อนำความรู้เรื่องมาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มาเผบแพร่แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องของข้อกำหนด กฏหมายต่างๆ ของมาตรฐานการเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และยังจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการใช้งานที่ถูกต้องตามหลักอีกด้วย

 


 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th