วสท. จัดอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร

 

เมื่อวันอังคาร (14 มิ.ย. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในรพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร” ซึ่งหลักของการจัดงานสืบเนื่องมาจากการควบคุมงบประมาณก่อสร้างในปัจจุบัน ถือว่ามีความสำคัญในการบริหารโครงการอย่างมาก และในปัจจุบันการควบคุมงบประมาณก่อสร้างก็ยังมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมงบประมาณ แต่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีการใช้รหัสต้นทุนที่หลากหลาย ทำให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างมากนัก ดังนั้นทาง วสท. ร่วมกับสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง 2012 (งานอาคาร) ขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง ประมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรนี้ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยมีวิทยากรที่มากประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการโดยรหัสต้นทุนที่สอดคล้องกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาทั้งในแง่เจ้าของโครงการและผู้รับเหมา รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการอีกด้วย

 


 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th