วสท. จัดเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ส่วนระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

 

เมื่อวันพุธ (15 มิ.ย. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการจัด เทคนิคพิจารณ์ ภายหัวข้อ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา” โดยมีคุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งหลักของการจัดงานก็คือเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาจัดทำมาตรฐานที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งในงานได้รับการตอบรับจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในการเข้าร่วมการจัดทำเทคนิคพิจารณ์ในครั้งนี้


 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

118

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th