วสท. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบภาคีพิเศษ รุ่นที่ 21

 

เมื่อวันพุธ (15 มิ.ย. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. จัดโครงการอบรม หลักสูตร “พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร” โดยครั้งนี้จัดเป็น รุ่นที่ 21 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของทางสภาวิศวกร ที่มีการเปิดให้ขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ นั้น ผู้ที่ทำการขอจะต้องมีทักษะ และความรู้อย่างมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการอบรมจะช่วยให้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และยังเป็นการทบทวน ให้ผู้เข้าร่วมได้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละรุ่นก็ได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้เข้ามร่วมอบรมที่ต้องการจะสอบขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ และหลักสูตรนี้ จะมีการสอนตั้งแต่ การกรอกแบบฟอร์ม ไปจนถึงการยื่นแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ และ พื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็น จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงอีกด้วย


 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th