วสท. จัดอบรมเทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 13

 

วันนี้ (10 มิ.ย. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการโครงการ วสท. จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง” โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 13 โดยมีวิทยากรจากหลากหลายบริษัท เข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกผู้ที่เข้าร่วมอบรม โดยจุดประสงค์หลักของการจัดสัมมนาครั้งนี้คือ ต้องการให้ผู้ที่ทำงานในส่วนของการที่จะต้องดูแล ควบคุมงบประมาณต่างๆ รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานของแต่ละคนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานของผู้เข้าอบรม ดำเนินไปด้วยความคุ้มค่า และได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th