วสท. ร่วมกับ บ.ซิก้า ประเทศไทย จัดอบรมวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของอาคาร รุ่นที่ 2

 


วานนี้ (28 เม.ย. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการจัดอบรมหัวข้อเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขซ่อมแซม” โดยจัดมาเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งทุกครั้งจะได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ดร.ธเนศ วีระศิริ มาให้ความรู้แก่ผู้อบรมทุกท่าน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งครั้งแรกนั้นจัดขึ้นที่ จ.พิษณุโลก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนทำให้มีครั้งที่ 2 นี้ขึ้น และพิเศษครั้งที่ 3 ก็จะมีตามมาอีก ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ โดยหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ วสท. 02-184-4600-9 ต่อ 520

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th