วสท. จัดอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฏหมาย

 


วานนี้ (28 เม.ย. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฏหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญ คุณสนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม และสามารุนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th