วสท. จัดอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี สำหรับบุคคลทุกสายอาชีพเพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับองค์กร

 

วันนี้ (1 เม.ย. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการโครงการ วสท. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill)” โดยวิทยากรจาก บริษัท แอดวานซ์ ควอลิตี้ เซอร์วิสเซซ จำกัด คุณนิพนธ์ บุญคุ้มครอง โดยการอมรมดังกล่าวได้เปิดให้บุคคลทุกสายอาชีพสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โดยมีตั้งแต่ในระดับ Supervisor หัวหน้างาน โฟร์แมน ช่างชำนาญการ และหัวหน้าสายงานต่างๆ ทุกอาชีพ ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการที่จะสนองนโยบายของแต่ละองค์ ดูแลลูกน้องให้มีประสิทธิภาพ และยังถือเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้เข้าอบรมอีกด้วย

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th