วสท. จัดอบรม การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 3

 

วานนี้ (31 มี.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โดยจัดมาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้อบรมจะได้รับความเข้าใจถึงกฎหมายและมาตรฐานของระบบแต่ละประเภท แนวทางการตรวจสอบ และรูปแบบการทำรายงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อีกด้วย

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th