วสท. จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร

 

วานนี้ (23 มี.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดโครงการอบรม หัวข้อเรื่อง “การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structural) เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร” โดยวิทยากรผู้มากความสามารถ ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. ซึ่งเนื้อหาหลักๆ จะเป็นเรื่องของการทบทวนความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างหลากหลายรูปแบบ รวมถึงพื้นฐานในการวิเคราะห์ และการสอบเลื่อนขั้น อีกด้วย

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th