วสท. จัดอบรมการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยกแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

 

วันนี้ (4 มี.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. จัดโครงการอบรม เรื่อง “การตรวจสอบและการเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก แบบมืออาชีพ” ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาอีก เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อีกทั้งหลักสูตรนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่เรื่องของการเริ่มต้นตรวจสอบ การใช้งานเบื้องต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ การบำรุงรักษาต่างๆ ที่จะทำให้เครื่องมือนั้นมีความปลอดภัยอยู่เสมออีกด้วย

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th