วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 27


วันนี้ (4 มี.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” โดยครั้งนี้จัดเป็น รุ่นที่ 27 ซึ่ง ในแต่ละรุ่น ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งหัวข้อดังกล่าว จะเน้นการออกแบบและติดตั้งตามหลักมาตรฐาน ของ วสท. และ NFPA ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานหลักที่ใช้กันในปัจจุบัน รวมถึงยังมีการอัพเดทข้อมูลให้มันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th