วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรม การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 19


วันนี้ (26 ก.พ. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดโครงการอบรม เรื่อง “การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ” โดยครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 19 ซึ่งในทุกรุ่นได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากการบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพราะตัวงานออกมาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซะส่วนใหญ่ โดยหลักสูตรนี้ จะมีการออกแบบไว้ 12 Module ที่มีไว้สำหรับการจัดการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงโดยเฉพาะ จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th