วสท. และ สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ร่วมกันจัดอบรม การตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2


วันนี้ (26 ก.พ. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โดยความร่วมมือระหว่าง วสท. กับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้อบรมจะได้รับความเข้าใจถึงกฎหมายและมาตรฐานของระบบแต่ละประเภท แนวทางการตรวจสอบ และรูปแบบการทำรายงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อีกด้วย

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th