วสท. จัดโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมขอใบอนุญาติภาคีพิเศษ รุ่นที่ 4


วันนี้ (26 ก.พ. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. จัดโครงการอบรมหัวข้อเรื่อง “พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ” โดยทุกครั้งที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จึงทำให้เกิดการอบรมครั้งนี้เป็นครั้ง ที่ 4 แล้ว ซึ่งเนื้อหาหลักสำคัญจะเป็นการแนะนำการขอใบนุญาตภาคีพิเศษ ที่แนะนำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่ม และยังมีการทบทวนความรู้ในด้านพลังโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจวิธีการพิจารณาตรวจสอบพลังงานเป็นอย่างดี

 

01

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th