วสท. จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 2


วันนี้ (9 ก.พ. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดโครงการอบรม เรื่อง “การทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)” ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว เนื่องจากครั้งที่แล้วมีผู้ให้ความสนใจอยากมากจึงได้ทำการเปิดอีกครั้ง โดยการอบรมจะมีขึ้นด้วยกันทั้งหมด 3 วัน ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่าง ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคลีนิกช่าง และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นการทบทวนตั้งแต่คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน ไปจนถึงการคำนวนเชิงลึก ซึ่งครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 ท่านเลยทีเดียว

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th