วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. เข้าร่วมประชุมหารือแผนการส่งเสริมการใช้เครื่องตัดไฟรั่ว ณ กระทรวงแรงงาน


วานนี้ (8 ก.พ. 59) เวลา 10.30 น. ณ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางเข้าพบ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมประชุมหารือเบื้องต้นในการกำหนดแนวทางการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เครื่องตัดไฟรั่ว (RCDs) ณ กระทรวงแรงงาน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมนอกเหนือจาก วสท. และกระทรวงแรงงาน คือ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งการประชุมดังกล่าว ส่วนงานของ วสท. ก็จะเป็นการใช้ความรู้ ข้อมูลเบื้องต้นของประโยชน์การใช้เครื่องตัดไฟรั่ว รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ทั้งนี้การรณรงค์ดังกล่าวจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าสำหรับประชาชนได้อย่างมาก

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th