วสท. จัดอบรมมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ครั้งที่ 1 ประจำปี 59


วันนี้ (4 ก.พ. 59) อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดการอบรม หัวข้อเรื่อง “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ประจำปี 2559” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT) เป็นวิทยากรในการบรรยาย อธิบายสร้างความเข้าใจแก่วิศวกร หรือผู้เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ให้เข้าใจถึงมาตรฐานที่ทาง วสท. ได้จัดทำจำนวน 4 เล่ม คือ IEC 62305-1,2,3,4 ซึ่งเนื้อหาได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมให้มีการพัฒนาขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th