วสท. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมสอบภาคีพิเศษ สำหรับวิศวกร


เมื่อวันศุกร์ (29 ม.ค. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะอนุกรรมการพลังงาน วสท. จัดโครงการอบรม หัวข้อเรื่อง “พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ” ซึ่งจัดครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 โดยแต่ละรุ่นได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน รวมทั้งประสบการณ์จากผู้เชียวชาญที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ จะช่วยให้วิศวกรผู้ที่เตรียมสอบขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ ได้มีความพร้อมในการสอบมากยิ่งขึ้น โดยรุ่นต่อไป จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 509 ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตลอดเวลาทำการ (08.30 น. - 17.00 น.)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th