คณะกรรมการฯ ไฟฟ้า วสท. เข้าร่วมประชุมนัดพิเศษกับ กฟภ. ในเรื่องการรณรงค์การใช้เครื่องตัดไฟรั่ว


วานนี้ (28 ม.ค. 59) ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 22 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เข้าร่วมประชุมนัดพิเศษ กับทาง ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในหัวข้อเรื่อง “การกำหนดแนวทางการรณรงค์การใช้เครื่องตัดไฟรั่ว” ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งทาง วสท. และ กฟภ. ได้ร่วมกับหาข้อสรุปในการที่จะรณรงค์ในรูปแบบใดเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด และมีความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ซึ่งคาดว่า หากการรณรงค์ให้ใช้เครื่องตัดไฟรั่ว ได้ดำเนินการสำเร็จ ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจในการใช้ชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

8

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th