วิศวกรรมสำรวจ วสท. จัดอบรมเพิ่มทักษะด้านงานสำรวจเพื่องานก่อสร้าง หลักสูตร งานรังวัด


เมื่อวันเสาร์ (23 ม.ค. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วสท. จัดการอบรม หัวข้อ “การเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการสำรวจเพื่องานก่อสร้าง หลักสูตร งานรังวัดเพื่อการก่อสร้างฉบับประสบการณ์” โดยวิทยากรผู้เชียวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งภายในงานอบรม จะมีการนำเสนอ สอน การใช้งานกล้อง Total Station และ กล้อง Digital Level ซึ่งจำเป็นในงานรังวัด และยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงได้มีการทดลองใช้กล้องจริงเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นอีกด้วย

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th