วสท. จัดอบรมการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน พัฒนาศักยภาพวิศวกร


วันนี้ (22 ม.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. จัดโครงการอบรมเชิงวิชาชีพ หัวข้อ “การออกแบบคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab)” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ อย่าง คุณมั่น ศรีเรือนทอง จากบริษัท ฤทธา จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ มากขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธภาพอย่างสูงสุด โดยการอบรมดังกล่าวมีขึ้น 2 วันด้วยกันคือ ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มกราคม 2559

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th