วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600~9 โทรสาร 0-2319-2710~1
E-mail: eit@eit.or.th