[24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 11-14-2016-09-23 Chapter 11 12 13 14 EIT-CM bw 2s ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน 5-03-2559 V2.2pptx ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 9 อาคารชุดและอาคารสูง 5-03-2559 Rev 1.0 ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 8 สถานที่เฉพาะp ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 7 บริเวณอันตราย5-03-2559 ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 6 Feb 2560 ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 5 Feb 2560 ...Download
   
   
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 4-1 การต่อลงดิน เชียงใหม่ ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 3 ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 2 04-03-2559 ...Download
  [24/02/2560 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560]บทที่ 1-2016-09-23 Chapter 1 EIT-CM bw 2s ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ Solar Rooftop]คุณทองคำ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ Solar Rooftop]คุณไพโรจน์4 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ Solar Rooftop]คุณไพโรจน์3 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ Solar Rooftop]คุณไพโรจน์2 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ Solar Rooftop]คุณไพโรจน์1-2 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การต่อลงดิน]ผศ.ประสิทธิ์ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง ทำไมต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว จะเลือก และใช้งานให้ถูกต้องได้อย่างไร]คุณสุพจน์ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง ทำไมต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว จะเลือก และใช้งานให้ถูกต้องได้อย่างไร]คุณสมศักดิ์ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง ทำไมต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว จะเลือก และใช้งานให้ถูกต้องได้อย่างไร]คุณเตชทัต ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง ทำไมต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว จะเลือก และใช้งานให้ถูกต้องได้อย่างไร]คุณสุกิจ2 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง ทำไมต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว จะเลือก และใช้งานให้ถูกต้องได้อย่างไร]คุณสุกิจ1 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]อจ.วัชระ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]อจ.ฐิติพัฒน์-2 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]อจ.ฐิติพัฒน์ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]คุณทศพร ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]คุณทรงพล ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]lift-safety ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]การทำงานใต้กระแสไฟฟ้า ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]การเกิดแรงดันเหนี่ยวนำ & Grounding ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]ภัยจากปั้นจั่น2 ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]ภัยจากปั้นจั่น1 ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]Lew ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]Prawit2 ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]Prawit1 ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]Ed ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยี และนวัตรกรรมด้านความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้าขนส่งรางไทย] ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock] Picture ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]krittapol ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.virach ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.Thanu ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.Thanu ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.Thanu ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.kan ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.auttakrit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [20-21/08/2559 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน]4_P Sommai_Rev1_EIT ...Download
  [20-21/08/2559 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน]3_P Parnu ...Download
  [20-21/08/2559 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน]2_P Prawit ...Download
  [20-21/08/2559 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน]1_Dr Suttisak ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]ASIAN DESASTER ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]EIT PRESENTATION 2 dialogue-gunasagaran ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Engineering Technology and roles of Engineers-Malaysia ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Engr.Sai Tin Maung Htwe ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Introduction to IEM DRRAB ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Mr. Sai tin Maung Htwe ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Myanmar ...Download
  [14/06/2559 การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร]เอกสารประกอบการอบรม2 ...Download
  [14/06/2559 การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร]เอกสารประกอบการอบรม1 ...Download
  [11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และบุคคลทั่วไป]บรรยาย AFAS MRA วิศวกรรมสถาน ...Download
  [11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และบุคคลทั่วไป]Education and Capacity Building to ASEAN Engineering Register ...Download
  [11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และบุคคลทั่วไป]AER Presentation 2016 - MOBILITY OF ASEAN ENGINEERS - Dato Dr Andy revised1 ...Download
  [11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และบุคคลทั่วไป]20160511_วสท_AEC_coperation_wongkot ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]แผ่นดินไหว Kumamoto วสท ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]แนวทางการออกแบบอาคารเรียนแผ่นดินไหว_วสท_เมษายน59 ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและการก่อสร้างอาคารให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อรับมือแผ่นดินไหว_ทยากร จันทรางศุ ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]การเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว - 26 เม.ย. 59 ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]2559-04-26-แผ่นดินไหว ...Download
  [15/02/59 "ทิศทางธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีในวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำและนโยบายแผนพลังงานของประเทศกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ" ]CEO-EIT-EnergyAndPetrochemicalOutllook-V7 ...Download
  [15/02/59 "ทิศทางธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีในวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำและนโยบายแผนพลังงานของประเทศกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ" ]นโยบายแผนพลังงานของประเทศกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ ...Download
  [3/02/59 TUTG]Role of Geotechnics in Tunnelling v.2 ...Download
  [3/02/59 TUTG]JGo_Bangkok TUTG_2016-01-25 v.2 ...Download
   
   
  [การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 18-12-58] EQ Steel Design Chiengrai Sutat.pdf ...Download
  [การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 18-12-58] In Thai Presentations.pdf ...Download
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th