[20/09/2560 ถอดบทเรียนอาคารโครงสร้างเหล็กช่วงยาวถล่มซอยเรวดี เนื้อหาโครงสร้างอาคาร] ...Download
  [21/06/2560 VCM technique and combine Soil Cement Mixing Wall for Deep Excavation, Canal and Road Construction.] ...Download
  [10/06/2560 สัมมนาเรื่อง แบบจำลองหมุนเหวี่ยงเพื่องานก่อสร้าง] ...Download
  เชิญชวนนักศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2559 ส่งโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีเข้าประกวด ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 11-14 Chapter 11 12 13 14 EIT-SK ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน 9-05-2560 V2.3 ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 9 อาคารชุดและอาคารสูง 11-03-2560 Rev 1.0 ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 7 บริเวณอันตราย 9-05-2560 ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ บทที่ 6_2560 ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ บทที่ 5 June กทม ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 4-3 การต่อลงดิน N 3 หลักดิน N 5000 [Compatibility Mode] ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 4-2 การต่อลงดิน N 2 ข้อกำหนด N 5000 [Compatibility Mode] ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 4-1 การต่อลงดิน N 1 ข้อกำหนด N 6000 [Compatibility Mode] ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 3 ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 2 02-06-2560 (4) ...Download
  [02/06/2560 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556]บทที่ 1 Chapter 1 EIT-SK 4P-2017 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การต่อลงดิน]ผศ.ประสิทธิ์ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]อจ.วัชระ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]อจ.ฐิติพัฒน์-2 ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]อจ.ฐิติพัฒน์ ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]คุณทศพร ...Download
  [26/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาเรื่อง การควบคุมต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยใช้รหัสต้นทุนผ่านระบบ BIM]คุณทรงพล ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]lift-safety ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]การทำงานใต้กระแสไฟฟ้า ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]การเกิดแรงดันเหนี่ยวนำ & Grounding ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]ภัยจากปั้นจั่น2 ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]ภัยจากปั้นจั่น1 ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]Lew ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]Prawit2 ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]Prawit1 ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ช่วยยก]Ed ...Download
  [25/11/2559 วิศวกรรมแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยี และนวัตรกรรมด้านความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้าขนส่งรางไทย] ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock] Picture ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]krittapol ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.virach ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.Thanu ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.Thanu ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.Thanu ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.kan ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]dr.auttakrit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [23-25/11/2559 Tunnelling in Rock]chawalit ...Download
  [20-21/08/2559 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน]4_P Sommai_Rev1_EIT ...Download
  [20-21/08/2559 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน]3_P Parnu ...Download
  [20-21/08/2559 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน]2_P Prawit ...Download
  [20-21/08/2559 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน]1_Dr Suttisak ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]ASIAN DESASTER ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]EIT PRESENTATION 2 dialogue-gunasagaran ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Engineering Technology and roles of Engineers-Malaysia ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Engr.Sai Tin Maung Htwe ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Introduction to IEM DRRAB ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Mr. Sai tin Maung Htwe ...Download
  [24-25/08/2559 Engineering Technology and Role of Engineers on Disaster Management in ASEAN]Myanmar ...Download
  [14/06/2559 การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร]เอกสารประกอบการอบรม2 ...Download
  [14/06/2559 การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร]เอกสารประกอบการอบรม1 ...Download
  [11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และบุคคลทั่วไป]บรรยาย AFAS MRA วิศวกรรมสถาน ...Download
  [11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และบุคคลทั่วไป]Education and Capacity Building to ASEAN Engineering Register ...Download
  [11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และบุคคลทั่วไป]AER Presentation 2016 - MOBILITY OF ASEAN ENGINEERS - Dato Dr Andy revised1 ...Download
  [11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และบุคคลทั่วไป]20160511_วสท_AEC_coperation_wongkot ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]แผ่นดินไหว Kumamoto วสท ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]แนวทางการออกแบบอาคารเรียนแผ่นดินไหว_วสท_เมษายน59 ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและการก่อสร้างอาคารให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อรับมือแผ่นดินไหว_ทยากร จันทรางศุ ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]การเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว - 26 เม.ย. 59 ...Download
  [26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ?]2559-04-26-แผ่นดินไหว ...Download
  [15/02/59 "ทิศทางธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีในวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำและนโยบายแผนพลังงานของประเทศกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ" ]CEO-EIT-EnergyAndPetrochemicalOutllook-V7 ...Download
  [15/02/59 "ทิศทางธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีในวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำและนโยบายแผนพลังงานของประเทศกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ" ]นโยบายแผนพลังงานของประเทศกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ ...Download
  [3/02/59 TUTG]Role of Geotechnics in Tunnelling v.2 ...Download
  [3/02/59 TUTG]JGo_Bangkok TUTG_2016-01-25 v.2 ...Download
  [การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 18-12-58] EQ Steel Design Chiengrai Sutat.pdf ...Download
  [การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 18-12-58] In Thai Presentations.pdf ...Download
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th