ตารางการอบรม

 • โครงการอบรม พื้นฐานวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกร

  โครงการอบรม วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกร

  หมายเหตุ วสท.เปลี่ยนเบอร์ FAX เป็น 02-184-4662

 • 10/11/2560 “STAAD.Pro CONNECT Edition และการประยุกต์ใช้ BIM” ฟรี!!!

  "STAAD.Pro CONNECT Edition และการประยุกต์ใช้ BIM"

 • การศึกษาและดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

  การศึกษาและดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 • 18/11/2560 รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม (Reunion 2) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ

  รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม (Reunion 2) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ

 • 30/11/2560 การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

  การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

 • 2-3/11/2560 การอบรเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2560

  การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2560

อบรมสัมนาที่ผ่านมา