วสท. จับมือ 18 องค์กร ร่วมเปิดเสวนา แก้ EIA เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในอนาคต
5 มีนาคม 2558 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย...
วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่
27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2558...
กิจกรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “Tunnelling best practice – State of the art tunnel design supported by mo
25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
06-08 มี.ค. 58  กำหนดการอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 7 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
06-07 มี.ค. 58  โครงการ การออกแบบองค์อาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่น 3 (ยกเลิกหลักสูตร) อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
07 มี.ค. 58  โครงการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร” ห้องประชุม อาคาร วสท.
07 มี.ค. 58  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 38 ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
09 มี.ค. 58  โครงการอบรมเรื่อง การทดสอบวัสดุในงานโยธาปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
11-13 มี.ค. 58  โครงสร้างการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นและบุคคลทั่วไป (เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร) รุ่นที่ 17 ห้องประชุม อาคาร วสท.
11-15 มี.ค. 58  โครงการอบรมและดูแลงาน การออกแบบ ตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพาน (เลื่อนเป็น 20-24 พ.ุค. 58) ห้องประชุม อาคาร วสท.
12 มี.ค. 58  การฝึกอบรมเรื่อง Building Performance Simulation & Comfort Building รุ่นที่ 4 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
13 มี.ค. 58   โครงการสัมมนา บทเรียนจากอัคคีภัย จัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (สัมมนาฟรี) **ปิดรับสมัคร** ชั้น 4 อาคาร วสท.
14 มี.ค. 58  เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการ ในหน่วยงานวิศวกรรม 1/2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
14-15 มี.ค. 58  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
17-18 มี.ค. 58  การอบรมเรื่อง “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” จ.พิษณุโลก ห้อง Kampaengphaet โรงแรม ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
19 มี.ค. 58  การสัมมนาเรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 14 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
20-22 มี.ค. 58  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 16 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
21-22 มี.ค. 58  โครงการอบรม และฝึกปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 วสท.
24 มี.ค. 58  การสัมมนาเรื่อง เหล็กก่อสร้าง: มาตรฐานใหม่ และแนวทางการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (สัมมนา ฟรี) ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ
26-29 มี.ค. 58  การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น ” รุ่นที่ 11 (เพื่อรองรับการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับจากภาคีเป็นสามัญวิศวกร) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
26-29 มี.ค. 58  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลกรเพื่อตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น ห้องประชุม อาคาร วสท.
26 มี.ค. 58  การสัมนาเรื่อง ข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อการประมูล (ภาคประสบการณ์) ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
26 มี.ค. 58  การศึกษาดูงาน “ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร อาคารปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลศิริราช” ณ อาคารปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลศิริราช ห้องประชุมศูนย์ Check up center ชั้น 4


   


พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th