วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาส และความท้าทายของวิศวกรไทย
โดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานเปิดงาน...
อบรมฟรี
“การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต : ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119”...
วสท. ร่วมประชุมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรี
ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเ...

 

 
 
กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
05-07 ก.พ. 58 อบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.อยุธยา *ขอยกเลิก โรงแรม แคนทารี่ โฮเทล อยุธยา ,ห้องแม่น้ำเจ้าพระยา 1-2
06-07 ก.พ. 58 การฝึกอบรมเรื่อง"Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 11 ห้องพระรามเก้า (ชั้น6) โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
10 ก.พ. 58 การบรรยายพิเศษ Modern Railway Track:Design Inspection and Maintenance and The Status of Level Crossing Technology and its Development Direction อาคาร วสท.
12-14 ก.พ. 58 คอนกรีตวิทยา (Concrete technology) รุ่นที่ 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
13-14 ก.พ. 58 โครงการอบรม หลักสูตร"ความรู้เรื่องกฎหมายก่อสร้าง" รุ่นที่ 13 ห้องประชุม อาคาร วสท.
14-15 ก.พ. 58 การอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟ้า หลักสูตร "Substation Equipment and Protective Relaying" 1/58 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

    
   


พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th