รายละเอียดเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท. ชุดใหม่ วาระปี 2560-2562
รายละเอียดเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท. ชุดใหม่ วาระปี 2560-2562...
คณะกรรมการต่างประเทศ จัดเสวนาเปิดธุรกิจอาเซียน
คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการเสวนา เรื่อง “การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN” สำหร...
วสท. ร่วมกับ Aurecon และ BHIRAJ BURI จัดสัมมนาด้านการออกแบบ ณ BITEC
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
27-29 พ.ค. 59  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 20 ห้องประชุม อาคาร วสท.
27-29 พ.ค. 59  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 2/2559 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
28 พ.ค. 59  การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler Feed Pump) ห้องประชุม อาคาร วสท.
28 พ.ค. 59  ความ(ไม่)ปลอดภัยในงานก่อสร้าง 28 พฤษภาคม 2559 **ยกเลิกค่ะ** ห้องประชุม อาคาร วสท.
30-31 พ.ค. 59   (ยกเลิก)การฝึกอบรมเรื่อง “การวางผังบริเวณ งานบริเวณ และต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
01-03 มิ.ย. 59  โครงการอบรม หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข **เลื่อนเป็น 1-3 มิถุนายน 2559** ห้องประชุม อาคาร วสท.
03-25 มิ.ย. 59  ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 42 ***เลื่อนเป็นวันที่ 2 3 4 9 10 11 17 24 กันยายน 2559 ค่ะ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
03-05 มิ.ย. 59  การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน 3-5 มิถุนายน 2559 **ยกเลิกค่ะ** ห้องประชุม อาคาร วสท.
04-05 มิ.ย. 59  วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
04 มิ.ย. 59  การทดสอบวัสดุในงานโยธาปฏิบัติ รุ่นที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
04-05 มิ.ย. 59  โครงการจัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Image Editing” วสท.
07-08 มิ.ย. 59  การอบรมเรื่อง หลักการทำงานและเทคนิคการตรวจสอบสำหรับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
07-09 มิ.ย. 59  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data NetWorking” (รุ่นที่ 3) วสท.
08-10 มิ.ย. 59  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน อาคาร วสท
08 มิ.ย. 59  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณกระแสลัดวงจรและแรงดันตก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
10-12 มิ.ย. 59  การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 13 ห้องประชุม อาคาร วสท.
11 มิ.ย. 59  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) วสท
14 มิ.ย. 59  โครงการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร” ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.
15-17 มิ.ย. 59  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 21 ห้องประชุม อาคาร วสท.
16 มิ.ย. 59  โครงการศึกษาและดูงาน การก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ณ สำนักงานภาคสนามโครงการสายสีแดง(สถานีขนส่งหมอชิต)


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th