มาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลได้นำมติดังกล่าวและทำการทบทวนมาตรฐานเครื่องกลของวสท.มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้...
เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ของการออกมาตรฐาน คือ เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดขับเคลื่อนด้วย...
วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดเสวนาระบบ Solar Rooftop เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
วานนี้ (28 พ.ค. 2558) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
28-31 พ.ค. 58  การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 46 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
29-31 พ.ค. 58  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน เตรียมความพร้อมสู่วิศวกร AEC อาคาร วสท.
30-31 พ.ค. 58  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ICT Literacy& Data Communications” รุ่นที่ 1 วสท.
04-05 มิ.ย. 58  โครงการอบรม การวิเคราะห์รูปแบบการวิบัติของอาคารภายหลังแผ่นดินไหวและการเสริมกำลังอาคาร ห้องประชุม อาคาร วสท.
04 มิ.ย. 58  COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 4 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
05-07 มิ.ย. 58  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 24 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
05-06 มิ.ย. 58  Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 12 (ปิดรับสมัคร) ห้องพระรามเก้า (ชั้น6) โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
06-07 มิ.ย. 58  โครงการอบรมหลักสูตร “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
10-11 มิ.ย. 58  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และการแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิก จ.ระยอง ห้องประชุม Dolphin 1 ณ โรงแรม คันทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง
10 มิ.ย. 58  สัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
10 มิ.ย. 58  การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย อาคาร
12-13 มิ.ย. 58  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
13 มิ.ย. 58  การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานด้วยการจำลองระบบแบบเวลาจริง รุ่นที่ 4 ห้องประชุม อาคาร วสท.
13-14 มิ.ย. 58  โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ ห้องประชุม อาคาร วสท.
16-18 มิ.ย. 58  โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” ณ ประชุม อาคาร วสท.
16-18 มิ.ย. 58  จัดฝึกอบรมเร่งรัดสามวัน และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data NetWorking” ฟรีสำหรับสมาชิก วสท. ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
18-20 มิ.ย. 58  โครงการอบรมและตรวจสอบความปลอดภัยในงานถนนและจราจร ห้องประชุม อาคาร วสท.
19-21 มิ.ย. 58  การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 8 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
19-21 มิ.ย. 58  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 17 ห้องประชุม อาคาร วสท.
23-24 มิ.ย. 58  การฝึกอบรมเรื่อง “การวางผังบริเวณ งานบริเวณ และต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4” (เลื่อน 23-24 มิ.ย. 58) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th