วสท. เข้าร่วมงาน CAFEO ครั้งที่ 33 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเชีย
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำทีมคณะกรรม...
วสท. จัดเสวนา คอคอดกระ (คลองไทย) ระดมความเห็นเสนอรัฐบาล
โดยได้เรียนเชิญผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงาน มาเข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้ด้วย ซึ่งการเสวนาดังกล่าว มีจุดประสงค...
งาน 6 รอบ วสท. มินิมาราธอน
วสท. จัดงาน 6 รอบ วสท. มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสก...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
04 ธ.ค. 58  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
09 ธ.ค. 58  “Outline of Design & Construction Manual and Advanced Technologies & Latest projects of Press-in method” อาคาร วสท. ชั้น 4
12-13 ธ.ค. 58  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ICT Literacy& Data Communications” รุ่นที่ 4 วสท.
15-20 ธ.ค. 58  การอบรมตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ห้องประชุม อาคาร วสท.
15-16 ธ.ค. 58  การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (Theory of Structural)
15 ธ.ค. 58  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
16-18 ธ.ค. 59  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน เตรียมความพร้อมสู่วิศวกร AEC (16-18 ธค.58) อาคาร วสท.
18-19 ธ.ค. 58  ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสถาปนิก, วิศวกรโยธาและผู้ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
18-19 ธ.ค. 58  การอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 2 ห้องประชุม อาคาร วสท.
18 ธ.ค. 58  โครงการสัมมนาเรื่อง “การออกแบบอาคารอาคารโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก” โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
18-20 ธ.ค. 58  การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 10
19 ธ.ค. 58  การสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
19 ธ.ค. 58  หัวข้อ “2D CADD” รุ่นที่ 4 วสท.
21-22 ธ.ค. 58  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง จาก วสท. หัวข้อ “ACCESSdatabase” =เรียนอย่างเดียว โดยไม่มีการสอบ Certification= วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th