วิศวกรรมปฐพี วสท จัดบรรยายพิเศษสำหรับงานปรับปรุงดินฐานราก เพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคต
25 มี.ค.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1...
วสท. ร่วมกับ ทาทาสตีล จัดสัมมนาแนวทางการออกแบบเหล็กก่อสร้างตามมาตรฐานใหม่ สมอ.
24 มี.ค. 58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 2...
วสท. ร่วมกับ กนอ. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจตามหลักมาตรฐาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
03-05 เม.ย. 58  โครงการสัมมนา แนวทางการตรวจสอบ การดัดแปลง และการเสริมกำลังโครงสร้างอย่างปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม ณ ห้องประชุม 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
21 เม.ย. 58  การบรรยายพิเศษเรื่อง “Geogrids for Road, Rail and other trafficked areas” (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
22-23 เม.ย. 58  การฝึกอบรมเรื่อง “การวางผังบริเวณ งานบริเวณ และต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
24-25 เม.ย. 58  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ ความปลอดภัยนั่งร้านและการตรวจสอบ รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
24-25 เม.ย. 58  การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
27-16 ก.ค. 58  การจัดการก่อสร้างในเมือง (เน้นงานสาธารณูปโภคบนถนน (Infrastructure))ตั้งวันที่ 27 เม.ย. - 16 ก.ค. 58 ณ วิทยาลัยพัฒนามหานคร ชั้น 19 ตึกศรีจุลทรัพย์ชั้น 19 ถนนพระราม 1
27 เม.ย. 58  เรียนเชิญสมาชิก วสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วสท.
28 เม.ย. 58  โครงการอบรมเรื่อง การทดสอบวัสดุในงานโยธาปฏิบัติ รุ่นที่ 2 (เลื่อนเป็นวันที่ 28 เม.ย.) ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
29-30 เม.ย. 58  โครงการอบรม เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นพื้นฐาน อาคาร วสท.
29-30 เม.ย. 58  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
29 เม.ย. 58  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
06-09 พ.ค. 58  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 15 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) ถนนรามคำแหง
08-09 พ.ค. 58  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุม วสท.
09-10 พ.ค. 58  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 8 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
09-10 พ.ค. 58  การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
11-12 พ.ค. 58  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) (Industrial Instruments Calibration : Theory & Practice) ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถนนเทพลีลา รามคำแหง
14 พ.ค. 58  การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 3 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
15 พ.ค. 58  การสัมนาเรื่อง ข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อการประมูล (ภาคประสบการณ์) (เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
15-17 พ.ค. 58  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)2/58 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
16-17 พ.ค. 58  การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 6 ห้องประชุม อาคาร วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th