ตารางการอบรม

 • การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1

  การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 21

 • การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1/2561

  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า

 • โครงการอบรม พื้นฐานวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกร

  โครงการอบรม วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกร

  หมายเหตุ วสท.เปลี่ยนเบอร์ FAX เป็น 02-184-4662

 • 10/11/2560 “STAAD.Pro CONNECT Edition และการประยุกต์ใช้ BIM” ฟรี!!!

  "STAAD.Pro CONNECT Edition และการประยุกต์ใช้ BIM"

 • การศึกษาและดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

  การศึกษาและดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 • 18/11/2560 รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม (Reunion 2) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ

  รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม (Reunion 2) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ

อบรมสัมนาที่ผ่านมา