ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท.
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท....
วสท. ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบฯ จัดเสวนาใหญ่ reunion ครั้งที่ 1
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (...
วสท. แถลงแนะบทบาทนักวิชาการในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
ถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักแก่นักวิชาการในการให้ข้อมูลสาธารณะแก่สื่อมวลชนและภาคประชาชน จึงได้จัดเสวน...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
01-03 ก.ค. 59  การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 28 อาคาร วสท.
01-03 ก.ค. 59  โครงการอบรมและตรวจสอบความปลอดภัยในงานถนนและจราจร 1-3 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุม อาคาร วสท.
02-03 ก.ค. 59  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 11 ห้องประชุม อาคาร วสท.
02 ก.ค. 59  การฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพื่องานทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท.
02-03 ก.ค. 59  การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying 2/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
05 ก.ค. 59  โครงการศึกษาและดูงาน อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเอสซีจี 100 ปี (ยกเลิก) อาคาร SCG
06-07 ก.ค. 59  โครงการอบรมเรื่อง “3D CADD” รุ่นที่ 2
06 ก.ค. 59  การสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”ฟรี!! ณ ห้องธาราทอง Grand Ballroom II ชั้น 2 Holiday Inn Chiangmai
06-08 ก.ค. 59  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน "วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ" วันที 6-8 กค.59) อาคาร วสท.
07-10 ก.ค. 59  การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น **ปิดรับสมัครแล้วค่ะ** ห้องประชุม อาคาร วสท.
08-10 ก.ค. 59  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน วันที่ 8-10 กค 59 อาคาร วสท
08-10 ก.ค. 59  การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
08-10 ก.ค. 59  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน Road Safety Audit during Construction ขั้นตอนขณะก่อสร้าง (During Construction Stage) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
09-10 ก.ค. 59  การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System 2/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
09 ก.ค. 59  การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
13-14 ก.ค. 59  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3 อาคาร วสท.
13 ก.ค. 59  โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรม Lee & Steel Warehouse 3 บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ
13-14 ก.ค. 59  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 5 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.
14-15 ก.ค. 59  การออกแบบระบบประปาและระบบท่อสุขาภิบาลในอาคาร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องประชุมชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 ก.ค. 59  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านสำเร็จรูปและนั่งร้านแบบท่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th