วสท. แถลงข่าว “วิศวกรรม’57 วิ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพ
ระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานแ
ถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วิศวกร
[ 26 พ.ย.57 ]
  Eco Challenge 2014-15
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพ
ระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะก
รรมการยุววิศวกร ร่วมกับสมาคมวิ
[ 26 พ.ย.57 ]
  นายก วสท. มอบใบประกาศนียบัตรร
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกาย
น 2557 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสว
ัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเ
[ 26 พ.ย.57 ]
   
   
  กำหนดการอบรม สัมมนา
  วัน อบรม สัมมนา สถานที่
  12-14 กพ.58   คอนกรีตวิทยา (Concrete technology) รุ่นที่ 3  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
  13-13 ธค.57   จัดฝึกอบรม หัวข้อ “CADD”  วสท. กทม.
  16-16 ธค.57   การศึกษาดูงาน โครงการผลิตพลังงานจากขยะ ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
  18-19 ธค.57   การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และการแก้ไขปัญาฮาร์มอนิก (18-19 ธค.57)  ห้องประชุม1 ชั้น 6 วสท. กทม.
  19-19 ธค.57   โครงการศึกษาดูงาน การเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดไม่เกิน 10 MW  บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด จ.สระบุรี
  23-23 ธค.57   โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 (ช่วงสนามไชย-ท่าพระ)  ช่วงสนามไชย ท่าพระ กทม.
  24-24 มค.58   โครงการอบรม การออกแบบหน้าตัดประกอบ (เลื่อนจาก 27 ธค 57 เป็นวันที่ 24 มค 58)  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
  26-26 กพ.58   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) 1/2558  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
                                                                  
 
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Email : eit@eit.or.th