ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท.
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ วสท....
วสท. ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเหล็ก สร้างความเข้าใจในเหล็กข้ออ้อย
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการใช้เหล็กอย่างถูกวิธี เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง คลี...
วสท. ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบฯ จัดเสวนาใหญ่ reunion ครั้งที่ 1
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
26-27 ก.ค. 59  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การตรวจสอบดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง ณ โรงแรม คันทารี เบย์ จ.ระยอง
27 ก.ค. 59  การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 5**เลื่อนเป็นวันที่ 4 สิงหาคม59** ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
28-31 ก.ค. 59  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data Security” ยกเลิก วสท.
30-31 ก.ค. 59  การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 8 อาคาร วสท.
30 ก.ค. 59  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการ ในหน่วยงานวิศวกรรม” 30กค59 ห้องประชุม อาคาร วสท.
30-31 ก.ค. 59  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพื่อความปลอดภัย ห้องประชุม อาคาร วสท.
03-04 ส.ค. 59  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
04 ส.ค. 59  อบรมเรื่อง การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 5 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
06-07 ส.ค. 59  การประมาณราคากลางงานราชการ 6-7 สิงหาคม 2559
06-07 ส.ค. 59  การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 2/2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
09 ส.ค. 59  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ (เลื่อนมาจากวันที่ 6 ก.ค.) ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
10 ส.ค. 59  การอบรมเรื่อง COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 6 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
18-20 ส.ค. 59  การอบรมเรื่อง การแก้ปัญหาและการปรับแต่งการเผาไหม้ของหัวเผาสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงแข็ง และการตรวจประเมินประสิทธิภาพหม้อน้ำ ห้องประชุม อาคาร วสท.
19-21 ส.ค. 59  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 21 ห้องประชุม อาคาร วสท.
20-21 ส.ค. 59  การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ห้องประชุม อาคาร วสท.
20-21 ส.ค. 59  โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล. วสท.
20 ส.ค. 59  มาตรฐานการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า, ชีวิตที่ปลอดภัยจากเครื่องตัดไฟฟรั่ว, คู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่า (งาน TEMCA) โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี
23-24 ส.ค. 59  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก สำหรับรถปั้นจั่นและปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. และห้องฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิก อาคารปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง กฟภ. นครชัยศรี
23-25 ส.ค. 59  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน "วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ" เลื่อนจาก 6-8 กค. 59 เป็น 23-25 สค. 59 อาคาร วสท.
25 ส.ค. 59  การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th